Ban Lente

November 2010 - 70x90

KruistochtKruis of Munt

 

Wat klein en teer begon
zonder verhevenheid
voltrok wat niemand verzon;
verbond hemel en aarde

Het vlammend zwaard is gekeerd
scheidt leugen van waarheid
De duif doorkruist de doornkroon
het paradijs heropend

De beker vloeit over
verbind de een met de ander
Ik en zij worden wij
Hij heeft overwonnen

De hemel barst open
een Kind is ons gegeven
een uitgestoken hand
wacht op ons respons