Ban Boom

Juni 2009 - 70x50

UitspanselUitspansel

 

De hemel verhaalt Gods majesteit
het uitspansel roemt Zijn werk
de dag zegt het aan de dag die komt
de nacht vertelt het de volgende nacht

Toch wordt er niets gezegd
geen woord gehoord
Het is een spraak zonder klank
Over heel de aarde gaat hun stem
tot het eind van de wereld hun taal

Daar slaat hij een tent op voor de zon
een bruidegom verlaat het bruidsbed
vrolijk voort rennend op zijn weg
Rijzend aan het ene einde van de hemel
voltooit zijn loop aan het andere eind
Niets blijft voor Zijn gloed verborgen