Ban Kreet

April 2008 - 70x50

Psalm 148Psalm 148

 

Geef eer aan de Heer in de hemel
Prijs Hem, engelen
Prijs Hem, zon en maan
en alle sterren
Prijs Hem, alle hemelen en al het water

Laat alles de naam van de Heer prijzen!
Want op zijn bevel werd alles gemaakt
Hij heeft alles vastgesteld voor altijd
Hij gaf aan alles een wetmatigheid

Prijs de Heer op aarde
Prijs Hem, alle grote dieren in de zee
Prijs Hem, vuur en hagel, sneeuw en mist
en ook u, stormen, die Zijn wil uitvoeren

Prijs Hem, bergen en heuvels, bomen
Prijs Hem, wilde dieren en vogels
Prijs Hem, machthebbers en alle volken
Prijs Hem, jonge en oude mensen samen

Laat ieder de naam van de Heer prijzen!
Want Hij is waard geprezen te worden
Ieder die Hem liefheeft, kan Hem prijzen
Prijs de Heer!